The Consequently Navigating 5-Percent - Redneck Rampage

Minnen online

Jag har vart med på ett par begravningar under mitt livs dagar. Man har fått gå igenom den avlidnes saker och bestämma vad som ska slängas och vad som ska behållas. Man hittar väldigt många saker som man får härliga minnen av också. Men det finns även minnen som inte är saker. Utan minnen om vad en person har gjort eller uppnått i livet. Och det är ju självklart att man vill bevara de minnena. Man kan skriva upp minnena på en minnessida som sedan finns tillgänglig på internet. Då kan man komma åt den informationen hela tiden vart man än befinner sig.